Pilotoi edistyksellisesti, kasva kestävästi  

Tulevaisuuden teknologia vaatii mittavaa tutkimustyötä ja monipuolisia testausmahdollisuuksia – mieluiten oikeissa ympäristöissä.

Etelä-Karjalassa toimivat organisaatiot toimivat luotettavana kumppaninanne tarjoten erinomaisia mahdollisuuksia tutkia, kokeilla ja kehittää sekä laajentaa omaa liiketoimintaa kestävästi ja kansainvälistä huippuosaamista hyödyntäen. Sitoudumme auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä ja erilaisten toimialarajat ylittävien pilottien rakentamisessa eritoten kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän näkökulmasta.

Kysy asiantuntijoiltamme lisää tutustumisesta Etelä-Karjalan mahdollisuuksiin!

Kansainvälisen osaamisen avulla kasvuun 

Kansainvälisesti palkittu LUT-yliopisto tarjoaa yrityksille kestävän liiketoiminnan kehittämisen lisäksi mittauksia ja analyyseja, tarpeisiin räätälöityä tutkimustyötä sekä mahdollisuuksia liittyä mukaan laajoihin julkisrahoitteisiin tutkimusprojekteihin.  LUT:n osaamisen ytimessä ovat kone-, materiaali- ja valmistustekniikka, sähkö- ja energiatekniikka sekä erotusmenetelmät teollisuuden aloille. LUT tarjoaa yritysten käyttöön kansainvälisesti tunnustettua, uusinta tieteellistä osaamista sekä huippuluokan tilat ja infrastruktuurin.
investin-in-karjala-Jouko-bussi-LUT-yliopiston-kampuksella
kehy-ikoni-kokeiluymparistot

Tarvitseeko innovaatiosi kaupallistamista? 

LAB-ammattikorkeakoulu on yksi korkeakoulukentän merkittävimmistä toimijoista tutkimusten ja innovaatioiden kaupallistamisessa. LAB tarjoaa yrityksille monipuolisesti testaus- ja asiantuntijapalveluita  mm. mekaniikkasuunnitteluun, valmistustekniikkaan, materiaalitestaukseen sekä ääni-, laser- ja rakennusfysikaalisiin mittauksiin. Lappeenrannasta löytyvät mm. rakennustekniikan sekä muovi- ja materiaalitekniikan laboratoriot. EKHVA:n kehittämiskumppanina toimiva LAB tarjoaa myös hyvinvointiteknologian innovaatio-, testaus- ja kehittämisympäristön.

Haluatko kehittää ja kasvattaa liiketoimintaasi kokeillen ja pilotoiden?

Useita merkittäviä kehitysympäristöjä 

Etelä-Karjalan alueelle on tehty miljoonaluokan investointeja sähkökäyttöjen testausinfraan ja -ympäristöihin. Yaskawan LDTC (Large Drive Test Center), LUT:n suurnopeuslaboratorio sekä Danfossin sähkömoottoreiden EMC-testilaboratorio ja tuotetestausyksikkö muodostavat teollisuuden tarpeisiin monipuolisen, maailmanluokkaa edustavan, sähköistämisen TKI-ympäristön. 

Useat suuryritykset ovat keskittäneet tutkimustoimintojaan Etelä-Karjalaan, joista suurin on UPM:n 170 henkilöä työllistävä kasvuliiketoimintoihin keskittyvä tutkimusyksikkö Lappeenrannassa. Stora Enson Suomen pakkausmateriaalien innovaatioihin ja tutkimustyöhön keskittyvä tutkimuskeskus puolestaan sijaitsee Imatralla. Lisäksi Metso Outotecin Lappeenrannan tuotantolaitoksen yhteydessä toimii vedenpoiston teknologiakeskus.

 

investin-in-karjala-Lappeenranta-ilmakuva
Lue lisää Etelä-Karjalan projekteista ja piloteista

Toimialarajat ylittävä koelaboratorio

Aidoissa ympäristöissä toteutettavien pilottien avulla Etelä-Karjala mahdollistaa pidemmälle viedyn testaamisen ja kehittämisen. Toimimme suuren mittakaavan koelaboratoriona, jossa yritykset saavat mahdollisuuden testata ja kehittää innovaatiosta toimivia ratkaisuja. Hienoja esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä ovat ainakin:

  • Urban Infra Revolution -hanke, jossa on kehitetty uutta materiaalia metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtoja yhdistämällä
  • Lappeenrannan kaupungin ja Elstor Oy:n yhteistyönä kehitettävä energianvarastointijärjestelmä, jossa energia varastoidaan suoraan lämmöksi
  • Lappeenrannan kiinteistöissä käyttöön otettu virtuaalivoimala, joka tasapainottaa sähköverkon kulutusjoustoa.
  • St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hanke, jossa tavoitteena on kehittää monistettava ja skaalautuva synteettisen metanolin tuotantokonsepti   
Tämän lisäksi Etelä-Karjalan keskuskunnat ovat sitoutuneet kehittämään Suomesta ja Lappeenranta-Imatra-seudusta vihreän sähköistämisen innovaatiokeskittymän, johon kuuluvat olennaisesti mm. energiatehokas sähkön käyttö, hiilineutraalien synteettisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden tuotantomenetelmät, älykkäät ja kulutusjoustavat sähköverkot ja kiinteistöt sekä SMR-pienreaktoriekosysteemin rakentaminen.

Etelä-Karjalan ketterät kokeiluympäristöt lukuina: 

Alueella on vuoden 2017 jälkeen tehty yli
800
milj. eurollateollisia investointeja

EU-rahoituksella yrityksesi voi saada jopa
40 %
tuen tila- ja laiteinvestointeihin

TEM on myöntänyt
35,4 milj.
euron rahoituksen St1 Power-to-Methanol Lappeenranta - hankkeelle.


LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kampuksilla yli
16 500
opiskelijaa ja yli 1800 asiantuntijaa.

Yritykset hankkivat LUT:lta
4,6 milj.
eurolla tutkimusosaamista ja koulutuspalveluita (2021).

Kiinnostuitko?Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja varaa maksuton keskustelu

Järjestämme yrityksesi kannalta olennaiset tahot saman pöydän ääreen, keräämme tarvitsemasi tiedot alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä autamme kartoittamaan rahoitusmahdollisuuksia investoinnillesi.