Biotalouden edelläkävijä

Etelä-Karjalassa on sitouduttu edistämään kestävyyttä ja vihreää siirtymää.

Etelä-Karjala tunnetaan metsäteollisuudesta, jota nykyisin voi jo luonnehtia moderniksi biotaloudeksi. Ylpeänä edelläkävijänä alueen maakuntaohjelmaan on sisäänrakennettu kestävyyden edistäminen sekä vahva panostaminen vihreään siirtymään.  

Lappeenranta-Imatra -seudulla tutkitaan, edistetään ja toteutetaan modernia biotaloutta huomoiden kiertotalous, metsäteollisuuden sivuvirrat sekä esimerkiksi vetytalous.
 

Moderni teollisuus ja kestävää liiketoimintaa 

Etelä-Karjalan biotalousklusterissa toimii yksityisiä yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja julkisia toimijoita. Klusterin toimijat tekevät yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.  

Veturiyritykset investoivat kestävään tulevaisuuteen alueella, ja niiden johdolla maakunta on muuttunut moderniksi kiertotalouden ja biotalouden liiketoiminnan alueeksi. Lisäksi perinteisen teollisuuden myötä Etelä-Karjalaan on rakentunut vahva alihankintaverkosto, joka palvelee monipuolisesti eri teollisuuden tarpeita 

IMATRANKOSKEN-VESIVOIMALAITOS-ilmakuva

Tiesitkö, että yksi maailman suurimmista metsäteollisuuden klustereista sijaitsee Etelä-Karjalassa? Alueen elinvoimaa kasvattavat mm. Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Metsä Board Oyj, joita täydentävät Ovako Metals Oy Ab ja Metso Outotec Oyj.

Olemme sopivan kokoinen, mutta vaikuttavuudeltamme sitäkin suurempi kansainvälisesti verkostoitunut alue.

Etelä-Karjalassa löytyy mm.
  • Yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network 
  • Vuonna 2023 perustettu vetytalouden edistäjä Vetylaakso ry 
  • Tilat ja valmiiksi kaavoitetut teollisuustontit nopeaan etenemiseen
  • Mustolan yritys- ja logistiikkapuisto, josta on suora pääsy Saimaan syväväylälle ja helpot kulkuyhteydet valtatielle ja rautatieverkostoon
Ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä mahdollisuutenne kasvaa ja kehittyä Etelä-Karjalassa!
essi ja hanna vihreä maski

Osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa 

Kansainvälisesti palkittu LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu tarjoavat vahvaa, monipuolista osaamista  biotaloussektorin tarpeisiin.

LUT-yliopisto on profiloitunut  vihreän siirtymän, sekä uusien, vetyyn pohjautuvien Power-to-x -prosessien tutkimukseen. LUTin kemiantekniikan ydinosaaminen on erotustekniikassa, jonka menetelmillä esim. prosessivirroista voidaan ottaa talteen kiinnostavimmat raaka-aineet jatkojalostettavaksi.

LAB-ammattikorkeakoulun osaamisen keskiössä on soveltava tiede, jossa etsitään kiertotalouden ratkaisuja liiketoimintaan muun muassa testaukselle, prosessikehitykselle ja pilotoinneille varatussa kiertotalouslaboratoriossa.

 

Haluaisitko kehittää liiketoimintaasi kansainvälistä osaamista hyödyntäen?

Kulkuyhteydet / puitteet tavaroiden ja työntekijöiden liikkuvuudelle

Aluetta ja sen saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti tukemaan biotaloussektorin toimintaedellytyksiä: ylivoimaiset liikenneyhteydet ja infrastruktuuri helpottavat raaka-aineiden kuljetuksia ja valmiiden tuotteiden jakelua.

Sujuvaksi saneerattu valtatie 6, kaksoisraide ja nopeampi itärata, vilkas satamaliikenne, yhteys Saimaan syväväylälle ja kansainvälinen lentokenttä matkustaja- ja rahtiliikenteelle mahdollistavat monenlaisen liikkeen ja toiminnan. 

Teollisuudelle kaavoitettuja tontteja löytyy maakuntaa yhdistävän valtatien varrelta lukuisia: mm. Mustolan yritys- ja logistiikkapuisto, Mioni ja Kukkuroinmäen kiertotalouspuisto. Merkittäviä investointeja tehdään jatkuvasti, jotka takaavat kuljetukset mm. Kotka-Haminan vientisatamaan ja pääkaupunkiseudulle, joka on vain parin tunnin päässä.  

 

Etelä-Karjalassa voit yrittää, kokeilla ja pilotoida kestävästi 

Sitoudumme auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä ja erilaisten pilottien rakentamisessa poikkitoimialaisesti eritoten kestävän kehityksen sekä vihreän siirtymän näkökulmasta. Olemme optimaalisen kokoinen ja meillä on juuri oikeaa osaamista tulevaisuuden teknologian testaamiseen ja kehittämiseen. Yhdessä, oikeiden tahojen yhteistyössä syntyy enemmän kuin osiensa summa. 

Täällä yhdistyy perinteinen osaaminen ja innovatiivisuus, joiden lisäksi alueen vahva metsäbiotalous tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kiertotalouteen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Etelä-Karjalassa sijaitsevat mm. biotuotealan pilotointi- ja tuotekehityskeskus Fiber-X Finland sekä veturiyritysten tutkimuskeskukset. 

Etelä-Karjala lukuina

Teollisuusyritysten liikevaihto
alueella
4,5 mrd
vuodessa

Teollisuusyritykset
työllistävät yli 
7000
henkilötyövuotta alueella.

TEM myöntänyt
35,4
miljoonan euron rahoituksen St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hankkeelle 


Lappeenrantaan investoidaan
30 milj.
euroa tekstiilikuituja valmistavaan biolaitokseen

Etelä-Karjalan alue
houkutellut yli
800
miljoonalla eurolla teollisia investointeja vuoden 2017 jälkeen

LUT:n ja LAB:n kampuksilla opiskelee yli
16 500
opiskelijaa ja työskentelee yli 1800 asiantuntijaa. 

Kiinnostuitko?Kysy lisää ja tule tutustumaan Etelä-Karjalan mahdollisuuksiin

Järjestämme yrityksesi kannalta olennaiset tahot saman pöydän ääreen, keräämme tarvitsemasi tiedot alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä autamme kartoittamaan rahoitusmahdollisuuksia investoinnillesi.