Vetylaakson toimitusjohtaja on Jami Holtari

1.12.2023 | Energia ja vihreä sähkö Suomen Vetylaakso ry laajentaa toimintaansa Etelä- ja Pohjois-Savoon sekä Kainuuseen

Vetylaakson toteutuminen itäiseen Suomeen vaatii yhteistyötä kaikkien maakuntien toimijoiden kesken.

Suomen Vetylaakso ry aloitti toimintansa vuoden 2023 alkupuolella tavoitteinaan uusiutuvan energiantuotannon ja vetytalouden edistäminen itäisessä Suomessa. Yhdistys perustettiin Lappeenrannan kaupungin, alueellisten kehitysyhtiöiden (Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Business Joensuu Oy, Imatran Kehy Oy) ja LUT-yliopiston yhteistyönä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä itäisessä Suomessa.

Perjantaina 1.12. yhdistys järjesti Mikkelissä infotilaisuuden Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Kainuun maakuntien toimijoille. Paikalle saapui lähes 30 edustajaa alueen kunnista, kehitysyhtiöistä, oppilaitoksista, kauppakamareista ja maakuntien liitoista. Vetytalouteen liittyvien investointimahdollisuuksien lisäksi osallistuneilla oli mahdollisuus kuulla LUT-yliopiston asiantuntijoilta alueellisista vetylaaksoselvityksistä ja uusiutuvan energian mahdollisuuksista.

Uudet toiminta-alueet vahvistavat vetylaakson syntymistä

Verkoston rakentaminen alkoi Pohjois- ja Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista sekä Loviisan seudun kunnista, yrityksistä ja kehitysyhtiöistä. Yhdistyksellä on nyt yli 30 jäsentä, joista yli puolet on yrityksiä.

Yhdistyksen tavoitteena on, että itäiseen Suomeen saadaan merkittäviä uusiutuvan energian ja vetytalouden investointeja ja että niiden ympärille muodostuu alihankinta- ja yhteistyöverkosto eli klusteri. Näin Suomen Vetylaaksosta kasvaa aidosti investointeja houkutteleva toimintaympäristö.

Suomen Vetylaakso ry:n tehtävänä on hankkia, tuottaa ja jakaa tietoa julkiselle hallinnolle, energia-alan yrityksille, vetytalouteen liittyville teknologia- ja palvelualan yrityksille, hankekehittäjille, tiedotusvälineille ja muille uusiutuvan energian alan parissa toimiville sidosryhmille.

Suomen Vetylaakso ry:n puheenjohtaja Markku Heinonen näkee, että Vetylaakson laajentuminen itäiseen Suomeen myös rajamaakunnista länteen on luonnollinen jatkumo toiminnalle.

- Suomen Vetylaakson laajentumisen takeena on Kainuun liitolta myönnetty aluekehitysrahoitus, Heinonen sanoo.
- Hankerahoitus sisältyi itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän esitykseen tueksi verkostohankkeille. Rahoituksen turvin on mahdollista rakentaa Vetylaakson organisaatiota kestävämmälle pohjalle Kainuun lisäksi Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntiin.

Arto Rädyn selvityksen mukaisesti itäisessä Suomessa olisi mahdollisuus hyödyntää tuulivoimaa runsaasti, mikäli olosuhteet sen sallisivat. Itäisen Suomen tuulivoimalla olisi suuri vaikutus sähkön hintavaihtelujen tasaamiselle, tasaisemmalle energiantuotannolle sekä huoltovarmuudelle.  

- Sähkönsiirtoverkkojen kapasiteettia tulee kasvattaa, jotta energiainfra on riittävällä tasolla uusille investoinneille tuuli- tai aurinkovoimaan puhumattakaan vedyn ja sen jatkojalosteiden tuotannolle, Heinonen sanoo.

Yhdistyksen toimitusjohtaja Jami Holtarin mukaan Vetylaakson toteutuminen itäiseen Suomeen vaatii yhteistyötä kaikkien maakuntien toimijoiden kesken.

- Vetylaakson rooli on tuoda esiin ja kirkastaa yrityksille alasta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia, Holtari painottaa. jami holtari 
- Vetytalous tulee sisältämään vedyn tuotannon, siirron ja varastoinnin sekä jatkojalostuksen lisäksi arvoketjuun monia tehtäviä alihankintaan ja palveluihinkin liittyen. Tämä tarjoaa kaikille itäisen Suomen maakunnille suuria mahdollisuuksia tuleville vuosikymmenille, luoda uusia työpaikkoja, synnyttää ja houkutella uusia kasvavia yrityksiä sekä pitää itäinen Suomi elinvoimaisena.

Lisätietoja:

Jami Holtari, Vetylaakso ry, toimitusjohtaja, 0400 551435, jami.holtari@vetylaakso.fi

Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki, kehitysjohtaja, 040 5811998, markku.heinonen@lappeenranta.fi