Kansanedustaja Jukka Kopra ajaa sekä Suomen että Kaakkois-Suomen etua politiikan keinoin

29.11.2023 | Aluekehitys Kansanedustaja Jukka Kopra ajaa sekä Suomen että Kaakkois-Suomen etua politiikan keinoin

Monessa mukana ollut vaikuttaja tuntee yhteiskuntaa monelta kantilta.

Jukka Kopra on ollut kauan kiinnostunut politiikasta. Se ei ole sulkenut pois menestyneen yrityksen perustamista ja pyörittämistä. Monessa mukana ollut vaikuttaja tuntee yhteiskuntaa monelta kantilta.

Neljännen kauden kansanedustaja toimii tällä hetkellä puolustusvaliokunnan puheenjohtajana ja muuttunut geopoliittinen tilanne pitää hänet esillä ja kiireisenä Suomen palvelijana. Kopra sanoo ennen kaikkea kuitenkin olevansa ylpeästi kaakkoissuomalainen kansanedustaja, joka haluaa Suomen edun lisäksi ajaa myös Lappeenannan seudun asioita. Se näkyy konkreettisesti muun muassa siinä, että hän on myös kaupunginvaltuustossa ja toimii siten sanansaattajana valtion ja alueen välissä.

Yrittäjyys on tuonut näkemystä myös politiikkaan

Helsingissä syntynyt, mutta sittemmin Lappeenrantaan muuttanut Kopra on toki paljon muutakin kuin poliitikko. Hän opiskeli Tampereen teknillisessä korkeakoulussa 80–90-lukujen taitteessa ja tutustui tietotekniikkaan sekä internetin mahdollisuuksiin, jotka tuolloin vasta alkoivat muuttua kaikille saataviksi.

- Olin kiinnostunut tietotekniikasta, mutta vasta yliopistossa uusien mahdollisuuksien laajuus alkoi todella aueta, Kopra muistelee.
- Mutta todellisuudessa silloin aikanaan, kun niitä internetprotokollia tutkittiin, kellään ei ollut mitään aavistusta siitä, mitä kaikkea suhteellisen lyhyessä ajassa tulisi tapahtumaan tällä saralla.

Harjoittelu- ja kesätyöpaikat antoivat mahdollisuuksia tutkia tietotekniikkaa uusin tavoin. Vuonna 1996 Kopran jo palattua Lappeenrantaan haave omasta yrityksestä toteutui. Tietokoura perustettiin ja se saavutti nopeasti vankan jalansijan Suomen markkinoilla internetalustoihin ja tietokantoihin erikoistuneena ohjelmointiyrityksenä.

- Oli itsestään selvää, että perustin yrityksen juuri Lappeenrantaan, Kopra sanoo.
- Se oli ja on kotini ja jo tuolloin LUT-yliopisto ja varsinkin LAB-ammattikorkeakoulu tuottivat osaajia yrityksen tarpeisiin.

Kopran mielestä myös toimitilat ja muut käytännön asiat järjestyivät helposti, eikä palvelu nykyään ole ainakaan huonompaa.

- Alueella on paljon teknologia- ja muuta osaamista ja mielestäni kunnat tekevät hyvää työtä yrittäjien työn helpottamiseksi.
- Minulla on paljon yrittäjätuttavia ja samansuuntaista viestiä sieltä kuuluu nytkin. Tärkeintä on avoin vuoropuhelu ja siinä kaupunki on ottanut suuria edistysaskelia.

Kopra siirtyi jo yli 10 vuotta sitten syrjään yrityksensä operatiivisesta toiminnasta keskittyäkseen politiikkaan. Viime vuonna hän myi nimensä Enerity Solutions Oy:ksi muuttaneen yrityksen Solteq Oyj:lle.

- Vetäytyminen ja lopulta myyminenkin olivat hyviä päätöksiä, hän sanoo.
- Siten yritys on kasvanut ja kehittynyt ihan uuteen suuntaan.

Yrittämisestä saadut kokemukset ja opit kuitenkin ovat antaneet kansanedustajalle tärkeitä oivalluksia ja näkökantoja niin valtakunnan kuin aluepolitiikkaankin.

Pito- ja vetovoimaa

Osana poliitikon työtään Kopra haluaa ministerien ja muiden koko Suomen asioita hoitavien tahojen tutustuvan mahdollisimman läheisesti hänen oman alueensa asioihin ja hän kutsuukin heitä mieluusti alueelle.

- Kyllä kaakkoisen Suomen asioiden edistäminen on minulle kunniatehtävä ja sydämen asia, hän sanoo.
- Siihen työhönhän minut on nimenomaan valittu.

Erityisesti Kopra haluaa näyttää, kuinka aiemmin Venäjän kaupasta ja metsäteollisuudesta riippuvainen alue on onnistunut kääntämään toiminnan suuntaa ja luomaan pito- sekä vetovoimaa. Yhtenä tärkeänä asiana hän mainitsee vihreän siirtymän, jota edistämään Lappeenrantaan ja sen ympärille on syntynyt osaamiskeskittymä.

- LUT-yliopiston avulla seudulle on syntynyt ja siirtynyt paljon innovatiivisia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä yrityksiä.
- Ne toimivat niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja tuovat alueelle paljon elinvoimaa ja hyvinvointia.

Yritystoiminnan lisäksi on tietenkin tärkeää, että infrastruktuuri on kunnossa ja valmis ottamaan vastaan uusia asukkaita ja toimijoita. Kopra kertoo olleensa mukana, kun kapeaa kuutostietä parannettiin Jurvalan kohdalla ja tällä hetkellä hän tekee töitä sen eteen, että tuulivoiman käyttöä estävä tutkaongelma saadaan ratkaistua ja että alueelle saataisiin mahdollisimman paljon tukea niin kansallisista kuin Euroopan Unionin rakennerahastoista.

- Kaakkoinen Suomi on kärsinyt covidista ja nyt geopoliittisesta tilanteesta, Kopra muistuttaa.
- On tärkeää, että saamme rahoitusta, jotta voimme kanavoida osaamista uusille vahvoille aloille ja pitää huolta siitä, että alue säilyy Lappeenrannan johdolla kasvukeskuksena.